نشر هشت

 

مطالب

دسته:
رنگ آخر جنگ‌ها مجموعه شعر سودابه زنگنه
خونیکا مجموعه شعر زهرا حیدری
دلفیتی در خواب‌های خیس‌ام مجموعه شعر نادر چگینی
تعطیلات مجموعه شعر صادق کریمی
شب را کسی زیر پتو می‌کشت مجموعه غزل داود محمدی‌نیا
مرزهای بعدی مجموعه داستان علی پورصفری
ابراهیم مجموعه شعر ابراهیم ناصری
در آرامشِ پوسیده مجموعه شعر مسعود ضرغامیان
برکه‌های بی ماهی مجموعه شعر الهام صادقی
الفِ اعتراف مجموعه شعر محمد صفایی
 
 

اهواز بلوار آیت الله بهبهانی خیابان قشقایی بین گندمی و ادهم نبش کوچه الهی پلاک 57

    09169031943
   

مدیر انتشارات : شجاع گل ملایری

  shojagolmalayeri1943@gmail.com
 
 
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه