بی ضمیر

بی ضمیر مجموعه شعر سمیرا مرحبا
طراحی و پیاده سازی: راد وب