یک چیز خوب هم بد نیست

مجموعه داستان یک چیز خوب هم بد نیست داستانهایی کوتاه از نویسندگان معاصر امریکایی جورج ساندر و دیگران به ترجمه جلیل جعفری به مبلغ 40000 تومان

طراحی و پیاده سازی: راد وب