کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم مجموعه شعر جمال سوره یا به ترجمه ی ابوالفضل پاشا مبلغ 15000 تومان

طراحی و پیاده سازی: راد وب